info@adamoptik.sk
Pon – Štv: 8:30-17:00 Pia 8:30-16:30
Close
M.Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš
Pon – Štv: 8:30-17:00 Pia 8:30-16:30

Ochrana a spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom, vzájomného kontaktovania (vybavenia žiadostí a dotazov), spracúvania Cookies (vrátane Google Analytics).

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.

3. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním podľa bodu 1. na obdobie najviac 10 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 5 rokov a súhlas s odberom noviniek, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, emailom. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Prevádzkovateľ blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

5. Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimko Google (Cookies – Google Analytics, IP Adresa), prevádzkovateľovi webhostingu. Na našej webstránke máme odkazujeme na produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky spracovania osobných údajov a sú nezávislé od našich.

6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@adamoptik.sk.

7. Internetový obchod využíva súbory cookies na:

Google Analytics

Čo najlepšie prispôsobenie našich stránok požiadavkám Kupujúceho vďaka sledovaniu návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách.

Meranie výkonu servera a hostingu webstránky.

Prevádzkovateľ webu

  • Adamoptik s. r. o.
  • Kostolné námestie 443/32
  • Kežmarok 060 01
  • Email: info@adamoptik.sk
  • IČO: 52553248
  • IČ DPH: SK2121061327

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 23.2.2020.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *